Συλλογικό, Φιλοσοφία, και Θετικές Επιστήμες στον 20ον αιώνα, ΕΙΕ, Αθήνα

 Στην ανάρτηση αυτή θα σας παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που περιέχει τα ‘πρακτικά’ ενός κύκλου εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2002 – 2003 με τίτλο τον ίδιο με αυτόν του βιβλίου: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ.

Περισσότερα...
Back to top
Back to top